изказване

изказване
същ. - изразяване, мнение, реч, дума, изявление, говорене
същ. - излагане, казване, изложение, твърдение
същ. - оценка, преценка, присъда, решение
същ. - тържествена декларация

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • последно изказване — словосъч. край, завършек, завършеност, окончателно уреждане …   Български синонимен речник

  • глас — същ. звук, вик, зов, повик същ. мнение, дума, изказване, реч същ. вот същ. гласуване, гласоподаване …   Български синонимен речник

  • дума — същ. слово, израз, реч същ. мнение, изказване същ. приказка, мълва, слух …   Български синонимен речник

  • завършек — същ. свършек, край, финал, развръзка, заключение, изход, последица, резултат, окончание, епилог същ. довеждане докрай, завършване същ. завършеност, окончателно уреждане, последно изказване същ. привършване, изчерпване същ. приключване, закриване …   Български синонимен речник

  • завършеност — същ. пълнота, цялост, целокупност, комплектност, готовност същ. довършване, дотъкмяване, оглаждане същ. край, завършек, окончателно уреждане, последно изказване …   Български синонимен речник

  • изказвам се — гл. изразявам се, излагам се, казвам си думата, казвам мнението си, правя изказване, обяснявам се, говоря, приказвам, беседвам гл. издавам се гл. намесвам се, обаждам се …   Български синонимен речник

  • излагане — същ. срам, позор, резил, компрометиране същ. изразяване, казване, изложение, твърдение, изявление, изказване същ. показване, показ, демонстрация същ. посочване, изтъкване …   Български синонимен речник

  • изложение — същ. излагане, изразяване, казване, твърдение, изявление, изказване същ. обяснение, описание, тълкуване същ. посочване, изтъкване …   Български синонимен речник

  • изразяване — същ. излагане, казване, изложение, твърдение, изявление, изказване същ. превод, тълкуване, предаване, интерпретация, изпълнение …   Български синонимен речник

  • изява — същ. изявление, заявление, декларация, изказване, интервю същ. публикация, съобщение …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”